Wyszukaj na stronie  
Jesteś tutaj już od sekund
Szkoła Podstawowa nr 1

EKSPERYMENT W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ-REKRUTACJA NAUCZYCIELI

Dodano dnia: 31.10.2019

     Rozpoczynamy rekrutację nauczycieli do projektu pt. „Matematyka–indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014–2020.

Link do informacji o projekcie>>>

     Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, którzy zakwalifikują się do projektu zostaną objęci wsparciem w zakresie teoretycznych i praktycznych podstaw pracy metodą eksperymentu oraz rozwijania umiejętności myślenia matematycznego i naukowo-technicznego. W tym celu zaplanowano następujące etapy: 

  1. podniesienie kwalifikacji zawodowych 10 nauczycieli trenerów (5 merytorycznych i 5 obsługi technicznej) poprzez certyfikację i nadanie uprawnień do prowadzenia szkoleń dla 70 nauczycieli I etapu edukacyjnego w obszarze innowacyjnych metod nauczania, metody eksperymentu, kreatywności, pracy zespołowej, innowacyjności, twórczego myślenia, stosowania narzędzi TIK w nauce matematyki, spełnianie kryteriów nowoczesnego kształcenia poprzez stosowanie aktywizujących metod pracy, w tym posługiwania się interaktywnym oprogramowaniem. Nauka podstaw programowania robotów, wykorzystania innowacyjnych rozwiązań technologicznych w prowadzeniu lekcji matematyki oraz opanowanie narzędzi e-learningowych.
  2. doskonalenie zawodowe 70 nauczycieli I etapu edukacyjnego w obszarze innowacyjnych metod, w tym eksperymentu w nauczaniu matematyki na poziomie edukacji elementarnej na dodatkowych zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównaniu dysproporcji edukacyjnych, w tym rozwijanie uzdolnień uczniów i udział w kółkach zainteresowań dla uczniów. Organizowane szkolenia będą uwzględniały wiedzę i umiejętność stosowania metod badawczych w pracy z uczniem młodszym, w tym budowanie zespołu (integracja grupy) i podstaw teoretycznych, w tym dot. wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Część praktyczna szkolenia odbędzie się w formie stacjonarnej i przeprowadzona zostanie z użyciem sprzętu zakupionego do 15 szkół podstawowych i w utworzonej  Międzyszkolnej Pracowni Eksperymentowania. 

     Dzięki szkoleniu nauczyciele uzyskają umiejętności niezbędne do nauczania metodą eksperymentu na zajęciach wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego, zajęciach wyrównawczych oraz zajęciach rozwijających uzdolnienia uczniów. Przeszkolenie doskonalące umożliwi zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do efektywnego stosowania aktywizujących metod pracy z uczniem, opartych na metodach analitycznych i badawczych, na eksperymencie, doświadczeniu, obserwacji ujętych w podstawie programowej z matematyki zgodnie z zasadami metody naukowej i zachowaniem jej procedury.

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w terminie 4.11.2019-21.11.2019 w gabinecie wicedyrektorów.

Regulamin rekrutacji z załącznikami>>>

Zapraszamy!

 Autor:

Licznik odwiedzin
2 2 3 0 5 4
KALENDARZ
KONTAKT
Szkoła Podstawowa nr 1
im. Adama Mickiewicza

ul. Daszyńskiego 1
82-300 Elbląg

tel. 55 625 8460
fax. 55 625 8463
e-mail: sp1@info.elblag.pl
e-mail: sp1@elblag.eu

IOD: iod@ecuw.elblag.pl


Mam 6 lat

Bip
Erasmus
UE
Strona główna     |     O szkole     |     Galeria zdjęć     |     Kontakt
Copyright © 2013 Agencja Reklamowa GABO
Materiały zawarte na stronie są prawnie strzeżone i bez zgody nie mogą być wykorzystywane.