Wyszukaj na stronie  
Jesteś tutaj już od sekund
Szkoła Podstawowa nr 1

Doradztwo zawodowe


SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO
w Szkole Podstawowej nr 1

         Działania w zakresie doradztwa zawodowego w Szkole Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza w Elblągu mają na celu wspieranie uczniów w procesie przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy.

Działania z zakresu doradztwa zawodowo – edukacyjnego realizowane są przez: 

 • wychowawców,
 • nauczycieli przedmiotu,
 • pedagoga i psychologa szkolnego,
 • bibliotekarzy,
 • szkolnego doradcę zawodowego,
 • rodziców lub osoby zaproszone prezentujące praktyczne aspekty dokonywania wyborów zawodowo – edukacyjnych.

Do zadań i obowiązków doradcy zawodowego należą:

 • diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
 • gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,
 • prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów,
 • koordynowanie działalności informacyjno – doradczej prowadzonej przez szkołę,
 • współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.

"Barometr zawodów” to krótkookresowa prognoza zapotrzebowania na zawody w Elblągu oraz powiecie elbląskim na 2019 rok. Prognozę tworzyli pracownicy powiatowego urzędu pracy w tym: pośrednicy pracy i doradcy zawodowi, osoby odpowiedzialne za współpracę z przedsiębiorcami przy współudziale pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie.
Wyłoniono trzy grupy zawodów:
Deficytowe – dużo ofert i mało osób spełniających wymagania pracodawcy.
Zrównoważone – liczba ofert będzie zbliżona do liczby osób poszukujących zatrudnienia.
Nadwyżkowe – liczba ofert będzie mniejsza w stosunku do liczby osób poszukujących zatrudnienia spełniających wymagania pracodawcy.

https://barometrzawodow.pl


PRZYDATNE STRONY

www.doradcazawodowy.edu.pl
www.koweziu.edu.pl
www.ore.edu.pl
www.arealme.com/16types/pl - Test predyspozycji zawodowych
edukacik.blogspot.com/2014/05/pobierz-gre-talent-game.html
http://www.interaktywnaedukacja.pl/?cat=38 - Interaktywna Edukacja
https://zielonalinia.gov.pl/test-predyspozycji - Test predyspozycji


 

Licznik odwiedzin
2 2 5 3 7 9
KALENDARZ
KONTAKT
Szkoła Podstawowa nr 1
im. Adama Mickiewicza

ul. Daszyńskiego 1
82-300 Elbląg

tel. 55 625 8460
fax. 55 625 8463
e-mail: sp1@info.elblag.pl
e-mail: sp1@elblag.eu

IOD: iod@ecuw.elblag.pl


Mam 6 lat

Bip
Erasmus
UE
Strona główna     |     O szkole     |     Galeria zdjęć     |     Kontakt
Copyright © 2013 Agencja Reklamowa GABO
Materiały zawarte na stronie są prawnie strzeżone i bez zgody nie mogą być wykorzystywane.