Wyszukaj na stronie  
Jesteś tutaj już od sekund
Szkoła Podstawowa nr 1

KARTA ROWEROWA


W świetle obowiązujących przepisów, rowerzysta który, ukończył 10 lat, a nie ma ukończonych jeszcze lat 18, może jeździć rowerem po drogach publicznych wyłącznie wtedy, gdy posiada kartę rowerową. Za jej brak polskie prawo przewiduje surową grzywnę.

Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 12 kwietnia 2013 r.
w sprawie uzyskiwania karty rowerowej
(Dz. U. z 2013 r. poz.512)

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) wymagania oraz sposób organizacji zajęć dla osób niebędących uczniami szkoły podstawowej, ubiegających się o wydanie karty rowerowej; 
2) tryb i warunki przeprowadzania egzaminu w zakresie karty rowerowej; 
3) kwalifikacje osób prowadzących zajęcia dla osób niebędących uczniami szkoły podstawowej;
4) wzór karty rowerowej.

§ 12.

Egzamin przeprowadza się dla:

1) osób szkolonych, które uczestniczyły w zajęciach teoretycznych i praktycznych,
2) uczniów szkoły podstawowej – którzy ukończyli wymagany przepisami ustawy wiek.

§ 21. 1.

Egzamin dla uczniów szkoły podstawowej składa się z części:

1) teoretycznej – uwzględniającej treści, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy; 
2) praktycznej – przeprowadzonej w miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły podstawowej,    umożliwiającym sprawdzenie niezbędnych umiejętności praktycznych.
2. Egzamin dla uczniów szkoły podstawowej przeprowadza się w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły podstawowej, który określa formę części teoretycznej oraz czas trwania części teoretycznej i części praktycznej egzaminu.
3. Wynik części teoretycznej egzaminu dla uczniów szkoły podstawowej uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin uzyskała co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania.
4. Wynik części praktycznej egzaminu dla uczniów szkoły podstawowej uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin prawidłowo wykonała co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.
5. Przepisy § 15 ust. 1–3 oraz § 18–20 stosuje się odpowiednio.

§ 22.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu wydaje się kartę rowerową, której wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

Kodeks ruchu drogowego:
http://kodeks-drogowy.org/

Testy do ćwiczeń teoretycznych:

https://kartarowerowa.net.pl/
https://brd.edu.pl/brd1/testy/testy.html
http://www.spkurow.pl/karta/rowery/rowery.htm

Termin egzaminu na kartę rowerową zostanie podany na stronie  http://sp1.info.elblag.pl/ w zakładce strefa ucznia oraz na stronie https://portal.librus.pl w zakładce ogłoszenia.
Posiadacze karty rowerowej muszą zaś pamiętać o tym, by mieć ją przy sobie podczas jazdy. Zgodnie z polskimi przepisami za brak dokumentu można zapłacić 250 zł grzywny. 
Co grozi za jazdę rowerem bez uprawnień?
Osoby pomiędzy 10 a 18 rokiem życia, które korzystają z roweru, a nie posiadają karty rowerowej, muszą liczyć się z możliwością otrzymania grzywny. O jej wysokości decyduje policjant. Konsekwencje mogą jednak iść znacznie dalej. Jeśli dojdzie do wypadku z udziałem rowerzysty, który nie posiada wymaganych ustawą uprawnień, Ubezpieczyciel najczęściej odmówi w takiej sytuacji wypłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, które posiadają wszyscy uczniowie.

Karta rowerowa - przygotowanie do egzaminu

Najważniejsze zagadnienia związane z przygotowaniem do egzaminu: 
* Podstawowe pojęcia związane z ruchem drogowym: droga, jezdnia, pas ruchu, pobocze, oś jezdni, ścieżka dla rowerów, przejście dla pieszych...
* Ogólne zasady i przepisy ruchu drogowego dotyczące pieszych i rowerzystów.
* Prawa i obowiązki pieszego i rowerzysty. Zakazy dotyczące rowerzystów.
* Zasady korzystania z drogi przez rowerzystów. Postępowanie rowerzystów wobec pieszych.
* Zagrożenia jakie mogą spotkać rowerzystę w mieście i terenie niezabudowanym.
* Ogólna budowa roweru.
* Przygotowanie roweru do jazdy.
* Podstawowe i obowiązkowe wyposażenie roweru.
* Znaki dotyczące pieszych i rowerzystów.
* Hierarchia ważności znaków, sygnałów, poleceń i przepisów.
* Podstawowe manewry w ruchu drogowym (włączanie się do ruchu, wymijanie, wyprzedzanie, omijanie, zatrzymanie i postój pojazdu)
* Zmiany kierunku ruchu
* Rodzaje skrzyżowań oraz zasady przejazdu przez nie.
* Przekazanie informacji o wypadku.
* Udzielenie pierwszej pomocy w przypadkach stłuczenia, zadrapania, skaleczenia, zwichnięcia.

Opanowanie umiejętności jazdy na rowerze:

* Przygotowanie do jazdy i ruszanie z miejsca na płaskim terenie,
* Wsiadanie i wysiadanie z roweru (utrzymanie równowagi)
* Utrzymanie kierownicy jedną ręką
* Jazda do przodu po prostej i łukach 
* Jazda po łukach w kształcie cyfry 8 (tzw. „ósemki”)
* Hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonych miejscach 
* Właściwe reagowanie na znaki i sygnały drogowe 
* Prawidłowe wykonywanie manewrów na drodze takich jak: skręt w prawo i w lewo, omijanie, zmiana kierunku jazdy.

Obowiązkowe wyposażenie roweru:

Rower powinien posiadać: światło białe z przodu, 2 światła czerwone z tyłu, dzwonek i sprawny hamulec.

Licznik odwiedzin
2 2 9 1 3 4
KALENDARZ
KONTAKT
Szkoła Podstawowa nr 1
im. Adama Mickiewicza

ul. Daszyńskiego 1
82-300 Elbląg

tel. 55 625 8460
fax. 55 625 8463
e-mail: sp1@info.elblag.pl
e-mail: sp1@elblag.eu

IOD: iod@ecuw.elblag.pl


Mam 6 lat

Bip
Erasmus
UE
Strona główna     |     O szkole     |     Galeria zdjęć     |     Kontakt
Copyright © 2013 Agencja Reklamowa GABO
Materiały zawarte na stronie są prawnie strzeżone i bez zgody nie mogą być wykorzystywane.