Wyszukaj na stronie  
Jesteś tutaj już od sekund
Szkoła Podstawowa nr 1

Kalendarz roku szkolnego 2018/19

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018 r.

podstawa prawna:  § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

2. Zimowa przerwa świąteczna :

23 – 31 grudnia 2018 r.

podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

3. Ferie zimowe: woj. podlaskie, warmińsko – mazurskie 

21 stycznia – 3 lutego 2019 r.

podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

4. Egzamin ósmoklasisty:

15 kwietnia – 17 kwietnia 2019 r.

podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)

5. Wiosenna przerwa świąteczna:

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

21 czerwca 2019 r.

podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia
2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

7. Ferie letnie:

22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

(podstawa prawna:  § 3 ust. 1 pkt. 4  rozporządzenie MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późniejszymi zmianami)

8. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Elblągu

 • 29 kwietnia 2019 r. (poniedziałek)
 • 30 kwietnia 2019 r. (wtorek)
 • 02 maja 2019 r. (czwartek)

9. Inne dni ustawowo wolne:

 • 01 listopada 2018 r. (czwartek)
 • 11 listopada 2018 r. (niedziela)
 • 12 listopada 2018 r. (poniedziałek)
 • 01 stycznia 2019 r. (wtorek)
 • 06 stycznia 2019 r. (niedziela)
 • 01 maja 2019 r. (środa)
 • 03 maja 2019 r. (piątek)
 • 20 czerwca 2019 r. (czwartek)

Licznik odwiedzin
1 6 1 2 7 9
KALENDARZ
KONTAKT
Szkoła Podstawowa nr 1
im. Adama Mickiewicza

ul. Daszyńskiego 1
82-300 Elbląg

tel. 55 625 8460
fax. 55 625 8463
e-mail: sp1@info.elblag.pl
e-mail: sp1@elblag.eu

IOD: sp1@iod24.pl


Mam 6 lat

Bip
Bip
Strona główna     |     O szkole     |     Galeria zdjęć     |     Kontakt
Copyright © 2013 Agencja Reklamowa GABO
Materiały zawarte na stronie są prawnie strzeżone i bez zgody nie mogą być wykorzystywane.