Wyszukaj na stronie  
Jesteś tutaj już od sekund
Szkoła Podstawowa nr 1

Fundacja "Pro-Scholam"

Działalność dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą szkoły wspiera finansowo,
powołana w 1992 roku fundacja "PRO-SCHOLAM".

Celem fundacji jest rozwój SP-1 poprzez:

- zakup nowoczesnych środków dydaktycznych i pomocy naukowych,
- dofinansowanie wypoczynku wakacyjnego dzieci,
- dofinansowanie działalności kół naukowych i zainteresowań,
- wszechstronną pomoc materialną dla dzieci z rodzin ubogich,
- dofinansowanie wyżywienia dzieci w świetlicy szkolnej,
- rozwój sportu i turystyki,
- remonty budynku szkolnego.

HISTORIA POWSTANIA

Fundacja zarejestrowana została w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy Sąd Gospodarczy XVI Wydział Gospodarczy - Rejestrowy dnia 7 kwietnia 1992r. Jej zaistnienie wynikło z konkretnych potrzeb środowiska rodziców i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 w Elblągu. Fundację założyli rodzice i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 w Elblągu. 

NASZA MISJA

Działanie na rzecz rozwoju Szkoły Podstawowej nr 1 w Elblągu i środowiska rodzinnego uczniów

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

- zakup nowoczesnych środków dydaktycznych i pomocy naukowych,
- modernizację i remont budynku szkolnego,
- dofinansowywanie działalności kół naukowych i zainteresowań,
- dofinansowywanie i organizację wypoczynku zimowego i wakacyjnego dzieci i młodzieży,
- wszechstronną pomoc materialną i specjalistyczną dla dzieci i rodzin dysfunkcyjnych,
- profilaktykę patologii wśród dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem brutalizacji życia, przestępczości, agresji, alkoholizmu, narkomanii,
- dofinansowywanie dożywiania dzieci w stołówce szkolnej,
- rozwój sportu i turystyki,
- doskonalenie zawodowe w ramach samokształcenia nauczycieli i rodziców pod kątem realizacji reformy oświaty.

PRACOWNICY

Fundacja nie zatrudnia etatowych pracowników. Wszyscy członkowie zarządu pracują społecznie w ramach wolontariatu.


  proscholam@wp.pl  

Informacja dla rodziców wpłacających darowizny na rzecz fundacji.

Dane do przelewu:
Fundacja "PRO-SCHOLAM"; Daszyńskiego 1; 82-300 Elbląg
Bank Millenium 51 1160 2202 0000 0000 5025 8787

z dopiskiem DAROWIZNA

Licznik odwiedzin
2 2 5 3 5 3
KALENDARZ
KONTAKT
Szkoła Podstawowa nr 1
im. Adama Mickiewicza

ul. Daszyńskiego 1
82-300 Elbląg

tel. 55 625 8460
fax. 55 625 8463
e-mail: sp1@info.elblag.pl
e-mail: sp1@elblag.eu

IOD: iod@ecuw.elblag.pl


Mam 6 lat

Bip
Erasmus
UE
Strona główna     |     O szkole     |     Galeria zdjęć     |     Kontakt
Copyright © 2013 Agencja Reklamowa GABO
Materiały zawarte na stronie są prawnie strzeżone i bez zgody nie mogą być wykorzystywane.