Wyszukaj na stronie  
Jesteś tutaj już od sekund
Szkoła Podstawowa nr 1

Pedagog i psycholog szkolny

Pedagog szkolny - Iwona Marciniak, Katarzyna Janiszewska-Mizerska

Psycholog szkolny - Natalia Dudzińska, Jadwiga Borowska


   Informujemy, że akcja zbierania wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych na rok szkolny 2019/20 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Elbląg zostanie przeprowadzona w nieprzekraczalnym ustawowym terminie do dnia 15 września 2019r.

Jednocześnie informuje się, iż kryterium dochodowe wynosi 528 zł (netto) na jednego członka gospodarstwa domowego. Do dochodu gospodarwstwa domowego nie wlicza się środków pobranych z Programu "Rodzina 500+" i "300+"

Wypełnione wnioski należy złożyć u pedagogów szkolnych.

Pobierz wniosek

Wnioski można również pobrać w gabinecie pedagogów od dnia 2 września 2019r.


   Zadania, które w myśl najnowszego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej zostały przypisane szkolnemu pedagogowi.

  • Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.
  • Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.
  • Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
  • Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
  • Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.
  • Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
  • Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
  • Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  Godziny pracy pedagoga   Godziny pracy psychologa  
  poniedziałek 8.00 - 16.00   poniedziałek 8.00 - 13.00; 14.00 - 16.00  
  wtorek 8.00 - 16.00   wtorek 11.00 - 15.00  
  środa 8.00 - 16.00   środa 8.00 - 16.00  
  czwartek 8.00 - 16.00   czwartek 8.00 - 15.00  
  piątek 8.00 - 16.00   piątek 8.00 - 12.00  

Rodzicu, jeżeli masz problem z własnym dzieckiem, szukaj pomocy u pedagoga i psychologa  szkolnego.
Gabinet  znajduje się obok szatni szkolnej.


Badanie naszych dzieci odbywa się w:

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2

ul. Kosynierów Gdyńskich 30

tel. (55)625-82-51

Licznik odwiedzin
2 2 9 1 3 7
KALENDARZ
KONTAKT
Szkoła Podstawowa nr 1
im. Adama Mickiewicza

ul. Daszyńskiego 1
82-300 Elbląg

tel. 55 625 8460
fax. 55 625 8463
e-mail: sp1@info.elblag.pl
e-mail: sp1@elblag.eu

IOD: iod@ecuw.elblag.pl


Mam 6 lat

Bip
Erasmus
UE
Strona główna     |     O szkole     |     Galeria zdjęć     |     Kontakt
Copyright © 2013 Agencja Reklamowa GABO
Materiały zawarte na stronie są prawnie strzeżone i bez zgody nie mogą być wykorzystywane.