Wyszukaj na stronie  
Jesteś tutaj już od sekund
Szkoła Podstawowa nr 1

Logopeda

Logopeda szkolny - Edyta Sierżęga


Konsultacje logopedyczne

Szanowni Rodzice, konsultacje logopedyczne odbywają się we wtorki w godzinach 15:20-16:00 oraz w środy w godzinach 8:50-9:30 w gabinecie 17A na I piętrze.

Zapraszam

Edyta Sierżęga

 

Podstawową zasadą skutecznej terapii logopedycznej jest systematyczna praca z dzieckiem w domu. Zachęcam do codziennych ćwiczeń, bez których nie będzie oczekiwanych efektów lub
bardzo rozłożą się w czasie.


W związku z Europejskim Dniem Logopedy obchodzonym 6 marca zachęcam dzieci wraz z Rodzicami do udziału w konkursach logopedycznych - szczegóły konkursów znajdują się poniżej.
Niech będzie to czas wykorzystany na wspólną pracę nad rozwojem mowy i języka.

Zapraszam również do skorzystania z zaproszenia na seminarium
"LOGOPEDA-DZIECKO-RODZIC. RÓŻNE DROGI - JEDEN CEL" szczegółowe informacje w Aktualnościach.

 REGULAMIN I MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU LOGOPEDYCZNEGO-PLASTYCZNEGO
„Rysujemy głoski”

organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 8 w Elblągu w ramach obchodów
Europejskiego Dnia Logopedy

Cele  konkursu:
•    pobudzanie aktywności twórczej dzieci,
•    dążenie do poprawności językowej,
•    dążenie do prawidłowego rozwoju grafomotoryki,
•    dbanie o prawidłową wymowę i czystość językową.

Warunki uczestnictwa, zasady konkursu:
•    Konkurs adresowany jest do uczniów klas  0-III,
•    uczestnik ma za zadanie „przedstawić” graficznie głoskę używając do tego rysunków, które  w swojej nazwie posiadają daną głoskę,
•    jeden uczeń może przygotować tylko jedną pracę,
•    praca powinna być wykonana w formacie A3 lub A4, technika dowolna.

Komisja wybierze najciekawsze prace uwzględniając:
•    kreatywność,
•    liczbę słów z  wymaganymi głoskami,
•    estetykę i samodzielność wykonania.

Terminy:
1. Prace należy dostarczyć do logopedy szkolnego do dnia 11 marca 2019r.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 marca 2019r.

 

REGULAMIN III MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU LOGOPEDYCZNEGO
„Logopedyczne opowiadanie”

organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 8 w Elblągu w ramach obchodów
Europejskiego Dnia Logopedy
 

Cele  konkursu:
•    pobudzanie aktywności twórczej dzieci,
•    dążenie do poprawności językowej,
•    rozwijanie umiejętności posługiwania się mową opowieściową,
•    rozwijanie umiejętności tworzenia pisemnej wypowiedzi,
•    dbanie o prawidłową wymowę i czystość językową.

Warunki uczestnictwa, zasady konkursu:
•    konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII, a rozstrzygnięty będzie wśród uczniów klas IV – VI oraz VII – VIII,
•  uczestnik ma za zadanie opisać wymyśloną przygodę „Tchórzliwego Damiana” lub „Bohaterskiej Pauliny ”. W opowiadaniu o Damianie należy użyć jak największej ilość wyrazów z głoskami „t” oraz „d”, a w opowiadaniu o Paulinie z głoskami „p” oraz „b”,
•    opowiadanie może być napisane odręcznie (wyraźnym pismem) lub na komputerze.

Komisja wybierze najciekawsze prace uwzględniając:
•    pomysł na treść opowiadania,
•    liczbę słów z  wymaganymi głoskami w opowiadaniu,
•    poprawność ortograficzną i gramatyczną opowiadania,
•    samodzielność pracy.

Terminy:
1. Prace należy dostarczyć do logopedy szkolnego do dnia 11 marca 2019r.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 marca 2019r.

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU „LOGOPEDYCZNA GRA PLANSZOWA”

Cele  konkursu:
•    rozbudzenie plastycznej i językowej twórczości u dzieci,
•    rozwijanie inwencji twórczej i wyobraźni,
•    dążenie do poprawności językowej,
•    wspólna praca rodzica i dziecka nad rozwojem mowy.

Warunki uczestnictwa, zasady konkursu:
•    konkurs adresowany jest do uczniów klas  I-VIII,
•    uczestnik ma za zadanie stworzenie gry logopedycznej według własnego pomysłu
•    gra powinna zawierać: obrazki z podpisami na wybraną głoskę (np. sz, ż, cz, dż, k, g, s, z, c, dz, t, d, ś, ź, ć, dź, r, l) lub  na szereg wybranych głosek (np. szumiące: sz, ż, cz, dż, syczące: s, z, c, dz, ciszące: ś, ź, ć, dź), może zawierać ćwiczenia artykulacyjne: ćwiczenia języka, warg, oddechowe oraz instrukcję, w jaki sposób w nią grać,
•    jeden uczeń może przygotować tylko jedną pracę wykonaną samodzielnie,
•    format pracy i  technika dowolna,
•    nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach:
        1. uczniowie klas I-III,
        2. uczniowie klas IV-VIII.

Termin:
Prace należy dostarczyć do logopedy szkolnego do dnia 22 marca 2019r.

 

REGULAMIN XXX OGÓLNOPOLSKIEGO LOGOPEDYCZNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Głoskowe rymowanki”

organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 5 we Włocławku oraz wydawnictwo KOMLOGO

Cele  konkursu:
•    rozbudzenie wrażliwości i uwagi słuchowej,
•    wzbogacane słownictwa i umiejętności wypowiedzi,
•    rozwijanie inwencji twórczej i wyobraźni,
•    inspiracja do zabawy słowem.

Warunki uczestnictwa, zasady konkursu:
•    konkurs adresowany jest do uczniów klas  I-III,
•    uczestnik ma za zadanie napisać krótką rymowankę z wybraną trudnością logopedyczną (np. sz, ż, cz, dż, k, g, s, z, c, dz, t, d) oraz wykonać do niej ilustrację,
•    jeden uczeń może przygotować tylko jedną pracę wykonaną samodzielnie,
•    praca powinna być wykonana w formacie A4, technika dowolna.

Termin:
1. Prace należy dostarczyć do logopedy szkolnego do dnia 8 kwietnia 2019r.

 

Zadania logopedy w szkole:

1. Profilaktyka (zapobieganie powstawaniu wad wymowy i czuwanie nad jej prawidłowym rozwojem)

 • czuwanie nad rozwojem mowy i doskonalenie jej, 
 • prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę i doskonalące mowę już ukształtowaną,
 • współpraca z nauczycielami i specjalistami.

2. Diagnostyka (rozpoznawanie zakłóceń lub zaburzeń językowych).

 • przeprowadzanie badań mowy dzieci,
 • zdiagnozowanie logopedyczne za pomocą arkusza zatwierdzonego przez dyrektora szkoły,
 • udostępnienie wyników badań zainteresowanym nauczycielom i rodzicom.

3. Terapia (usuwanie, likwidowanie wszelkich zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej i pomoc w przezwyciężaniu problemów dzieciom, mających trudności z mówieniem, rozumieniem, pisaniem i czytaniem).

 • objęcie opieką logopedyczną wyznaczonych dzieci,
 • systematyczne prowadzenie indywidualnych oraz grupowych  zajęć logopedycznych w szkole,
 • ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny,
 • usprawnianie funkcji oddechowo – fonacyjnych,
 • usprawnianie słuchu fonematycznego,
 • usprawnianie analizy i syntezy słuchowej,
 • usprawnianie analizatora wzrokowego,
 • wzbogacanie słownictwa czynnego i biernego,
 • rozwijane komunikacji językowej poprzez usprawnianie funkcji mowy,
 • umiejętności wypowiadania się,
 • wyrównywanie opóźnień mowy,
 • korygowanie wad wymowy,
 • stymulowanie rozwoju poznawczo- językowego,
 • usprawnianie procesów wzrokowo- ruchowo- słuchowych,
 • wyrównywanie dysharmonii w przypadku dzieci z zaburzoną koordynacją,
 • udzielanie porad i wskazówek rodzicom w celu uzyskania lepszych efektów terapii,
 • prowadzenie zeszytów zajęć logopedycznych z zaleceniami do utrwalenia w domu,
 • kierowanie na badania specjalistyczne: foniatryczne, laryngologiczne, audiometryczne, ortodontyczne w razie konieczności – neurologiczne,
 • poinstruowanie nauczycieli o sposobach korekty wad wymowy z dziećmi objętymi terapią.

     Badanie mowy przeprowadzam na początku roku szkolnego we wrześniu, aby w październiku rozpocząć zajęcia logopedyczne. Celem terapii wad mowy jest usunięcie wszelkich wadliwych dźwięków i wytworzenie na ich miejsce nowych, prawidłowych.

 
Dołączone pliki:


Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2017r.

Licznik odwiedzin
1 5 2 0 9 3
KALENDARZ
KONTAKT
Szkoła Podstawowa nr 1
im. Adama Mickiewicza

ul. Daszyńskiego 1
82-300 Elbląg

tel. 55 625 8460
fax. 55 625 8463
e-mail: sp1@info.elblag.pl
e-mail: sp1@elblag.eu

IOD: sp1@iod24.pl


Mam 6 lat

Bip
Bip
Strona główna     |     O szkole     |     Galeria zdjęć     |     Kontakt
Copyright © 2013 Agencja Reklamowa GABO
Materiały zawarte na stronie są prawnie strzeżone i bez zgody nie mogą być wykorzystywane.