Wyszukaj na stronie  
Jesteś tutaj już od sekund
Szkoła Podstawowa nr 1

Logopeda

Logopeda szkolny - Edyta Sierżęga


KONSULTACJE DLA RODZICÓW ODBYWAJĄ SIĘ W ŚRODY 14:40-15:25

gabinet 17a na I piętrze

 

Wiosenna gimnastyka buzi i języka w formie gry planszowej

Źródło: https://rysopisy.eduzabawy.com/.../wiosenna-gimnastyka.../

 

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU LOGOPEDYCZNO-PLASTYCZNEGO „ŁAMAŃCE JĘZYKOWE”

Uczniowie klas I:

I miejsce: Wiktoria Dąbkowska, kl. I b

II miejsce: Aleksander Borys, kl. I c

III miejsce: Inka Dulko, kl. I c

  Wyróżnienia: Bartek Kuta, kl. I c, Oliwier Suchodolski, kl. I c, Kacper Ruśkowski, kl. I c.

 

Uczniowie klas III:

I miejsce: Julia Harań, kl. III b

II miejsce: Julia Barthelke, kl. III b

III miejsce: Tomasz Krasowski, kl. III b

Wyróżnienia:

Antoni Ziemiński, kl. III b, Michał Ruciński kl. III b.

GRATULACJE!!!

 

    Podstawową zasadą skutecznej terapii logopedycznej jest systematyczna praca z dzieckiem w domu. Zachęcam do codziennych ćwiczeń, bez których nie będzie oczekiwanych efektów lub bardzo rozłożą się w czasie.

     Badanie mowy przeprowadzam na początku roku szkolnego we wrześniu, aby w październiku rozpocząć zajęcia logopedyczne. Celem terapii wad mowy jest usunięcie wszelkich wadliwych dźwięków i wytworzenie na ich miejsce nowych, prawidłowych.

Zadania logopedy w szkole:

1. Profilaktyka (zapobieganie powstawaniu wad wymowy i czuwanie nad jej prawidłowym rozwojem)

 • czuwanie nad rozwojem mowy i doskonalenie jej, 
 • prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę i doskonalące mowę już ukształtowaną,
 • współpraca z nauczycielami i specjalistami.

2. Diagnostyka (rozpoznawanie zakłóceń lub zaburzeń językowych).

 • przeprowadzanie badań mowy dzieci,
 • zdiagnozowanie logopedyczne za pomocą arkusza zatwierdzonego przez dyrektora szkoły,
 • udostępnienie wyników badań zainteresowanym nauczycielom i rodzicom.

3. Terapia (usuwanie, likwidowanie wszelkich zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej i pomoc w przezwyciężaniu problemów dzieciom, mających trudności z mówieniem, rozumieniem, pisaniem i czytaniem).

 • objęcie opieką logopedyczną wyznaczonych dzieci,
 • systematyczne prowadzenie indywidualnych oraz grupowych  zajęć logopedycznych w szkole,
 • ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny,
 • usprawnianie funkcji oddechowo – fonacyjnych,
 • usprawnianie słuchu fonematycznego,
 • usprawnianie analizy i syntezy słuchowej,
 • usprawnianie analizatora wzrokowego,
 • wzbogacanie słownictwa czynnego i biernego,
 • rozwijane komunikacji językowej poprzez usprawnianie funkcji mowy,
 • umiejętności wypowiadania się,
 • wyrównywanie opóźnień mowy,
 • korygowanie wad wymowy,
 • stymulowanie rozwoju poznawczo- językowego,
 • usprawnianie procesów wzrokowo- ruchowo- słuchowych,
 • wyrównywanie dysharmonii w przypadku dzieci z zaburzoną koordynacją,
 • udzielanie porad i wskazówek rodzicom w celu uzyskania lepszych efektów terapii,
 • prowadzenie zeszytów zajęć logopedycznych z zaleceniami do utrwalenia w domu,
 • kierowanie na badania specjalistyczne: foniatryczne, laryngologiczne, audiometryczne, ortodontyczne w razie konieczności – neurologiczne,
 • poinstruowanie nauczycieli o sposobach korekty wad wymowy z dziećmi objętymi terapią.

   

 
Dołączone pliki:


Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2017r.
Licznik odwiedzin
1 9 1 5 3 6
KALENDARZ
KONTAKT
Szkoła Podstawowa nr 1
im. Adama Mickiewicza

ul. Daszyńskiego 1
82-300 Elbląg

tel. 55 625 8460
fax. 55 625 8463
e-mail: sp1@info.elblag.pl
e-mail: sp1@elblag.eu

IOD: sp1@iod24.pl


Mam 6 lat

Bip
Erasmus
UE
Strona główna     |     O szkole     |     Galeria zdjęć     |     Kontakt
Copyright © 2013 Agencja Reklamowa GABO
Materiały zawarte na stronie są prawnie strzeżone i bez zgody nie mogą być wykorzystywane.