Wyszukaj na stronie  
Jesteś tutaj już od sekund
Szkoła Podstawowa nr 1

BIBLIOTEKA-Ciekawe wydarzenia


ŚCIEŻKA PIEKARCZYKA

12 czerwca 2019 r. uczniowie z klasy V e zwiedzili Stare Miasto z użyciem aplikacji mobilnej "Ścieżka Piekarczyka". Wszyscy z zaciekawieniem słuchali o historii miasta i z entuzjazmem odkrywali zabytki Elbląga. Każdy z uczestników pomyślnie zaliczył "Ścieżkę Piekarczyka" i otrzymał na koniec Certyfikat potwierdzający jej przejście.

Galeria zdjęć >>>


SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM, OPOWIADACZEM I ZAŁOŻYCIELEM MuBaBaO - 
MICHAŁEM MALINOWSKIM

28 lutego uczniowie klasy Vb, V e, VI c i VI d spotkali się z opowiadaczem, podróżnikiem, kustoszem i założycielem MuBaBaO – Muzeum Bajki Baśni i Opowieści, panem Michałem Malinowskim. Pan Michał jest pisarzem i autorem nowatorskich metod opowiadania. Jako członek Rady do spraw Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego próbuje ocalić słowa od zapomnienia. W poszukiwaniu inspiracji i nowych metod pracy ze słowem przemierza świat. Dzisiaj zagościł w progach naszej szkoły. Podczas spotkania opowiedział uczniom o swojej pasji  i muzeum, które sam założy. Wspólnie z uczniami opowiadał i tworzył bajki i opowieści. Następnie uczniowie z klocków przywiezionych przez pana Michała budowali różne obiekty i tworzyli własne opowieści. Powstały naprawdę ciekawe, czasem wesołe, a czasem przerażające opowiadania i bajki. Uczniowie z wielkim zaciekawieniem i w skupieniu słuchali opowieści pana Michała, a tworzenie własnych przyniosło im wiele radości i satysfakcji.

Michał Malinowski to kustosz, pomysłodawca i założyciel MuBaBaO, opowiadacz, pisarz, pedagog i podróżnik. Autor nowatorskich metod opowiadania i poszukiwacz inspiracji. Jako aktualny członek Rady d/s Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego przy Ministrze Kultury próbuje ocalić słowa od zapomnienia.
W poszukiwaniu inspiracji i metod pracy ze słowem przemierza dosłownie cały świat. Koniec roku 2018 spędził na Festiwalu Sztuki Opowiadania w New Delhi w Indiach. Czerpie z kultur afrykańskiej, azjatyckiej, amerykańskiej... Pracuje zarówno z dziećmi, dla których stworzył wiele autorskich programów, jak i z dorosłymi, których w tym samym czasie bawi, zaciekawia i edukuje.

W kilku słowach o początkach:
W 1997 roku wiedziony impulsem wyrusza do Papui Nowej Gwinei, gdzie spotyka tradycyjnych opowiadaczy i postanawia zarzucić dotychczasową pracę na rzecz poszukiwań i rozwoju tradycji słowa mówionego. Poszukiwania rozpoczyna na Wydziale Folkloru i Mitologii na Harwardzie. Wiedzę o storytellingu pogłębia podczas konsultacji u międzynarodowych ekspertów, ale też u licznych opowiadaczy z Indii, USA, Kanady czy krajów afrykańskich. W wyniku zaszczepionej przez podróże i studia w Polsce, Szwajcarii, Japonii i USA pasji opowiadania i kontynuowania tradycji ustnych, otwiera w 2002 roku Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści, którego jest dyrektorem. W ramach tego przedsięwzięcia organizuje spotkania, warsztaty i festiwale, uwrażliwiając słuchaczy na potrzebę dbania o niematerialne dziedzictwo kulturowe. Swoje autorskie programy opowiadań prezentuje w szkołach, placówkach dla dzieci, bibliotekach, domach kultury, na ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach, jak również w Polskim Radio. Prowadzi szeroko zakrojone badania etnograficzne związane z tradycją ustną i niematerialnym dziedzictwem kulturowym.

Magdalena Korba-Bronicka
 Edyta Leśnikowska

Galeria zdjęć >>>


KONKURS NA NAJLEPSZĄ RECENZJĘ KSIĄŻKI -
zakupionej w 2018 roku w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3.

Każdy może znaleźć swoją ulubioną książkę !

Nawet jeśli nie jesteś pożeraczem książek,
ani też zbieraczem białych kruków,
ten konkurs jest adresowany właśnie do Ciebie.

Co zrobić, by wziąć w nim udział?
Wystarczy napisać recenzję ulubionej książki
zgodnie z zawartymi w regulaminie wytycznymi
i dostarczyć ją do 28 lutego 2019 r. do biblioteki szkolnej.

Zyskać można nagrodę i sławę wybitnego recenzenta.

Regulamin szkolnego konkursu na recenzję ulubionej książki:

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie i nauczyciele SP nr 1 w Elblągu.
2. Konkurs polega na napisaniu recenzji ulubionej książki i dostarczeniu do biblioteki szkolnej.
3. Recenzję należy podpisać imieniem i nazwiskiem.
4. Autorzy prac powinni pamiętać o właściwej kompozycji oraz poprawności językowej, ortograficznej i interpunkcyjnej.

5. Pracę należy dostarczyć do 28 lutego 2019 r. do szkolnej biblioteki.
6. Każdy uczestnik może napisać maksymalnie dwie recenzje.
7. Recenzja musi być własnego autorstwa, zawierać unikalny tekst, który nie może zawierać wulgaryzmów i wyrazów obraźliwych
8. Nagrodami w konkursie będą ciekawe książki oraz publikacja recenzji na stronie internetowej Naszej Szkoły.

9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 27 marca 2019 r.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!


W roku szkolnym 2017/2018 rozpoczęto realizację Priorytetu 3 -  
- "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa".
W ramach tego projektu zostało zakupionych 858 książek
do biblioteki szkolnej.

Wszystkich uczniów oraz pracowników szkoły serdecznie zapraszamy
do wypożyczania nowości wydawniczych.

W galerii można zobaczyć większość pozycji.

Magdalena Korba-Bronicka
Edyta Leśnikowska

Galeria zdjęć >>>


Podsumowanie gry bibliotecznej "ZNAJDŹ TYTUŁY KSIĄŻEK", która odbyła się24-26.10.2018 r. z okazji setnej rocznicy
odzyskania niepodległości przez Polskę

9 listopada 2018 r. na uroczystym apelu z okazji NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI zostali nagrodzone drużyny, które zdobyły najwięcej punktów w grze bibliotecznej "ZNAJDŹ TYTUŁY KSIĄŻEK".

I MIEJSCE - V e,

II MIEJSCE - VI c,

III MIEJSCE - IV b,

III MIEJSCE - VI b.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy, nagrody książkowe i słodkości.

Magdalena Korba-Bronicka
Edyta Leśnikowska
 

Galeria zdjęć >>>


DYKTANDO 
- z okazji NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

2 listopada 2018 r. uczniowie klas VI napisali dyktando, którego treść nawiązywała do domu bez kantów. Historia tej budowli związana była z rozkazem najsłynniejszego wąsacza Rzeczpospolitej.
Wyniki zostały ogłoszone 8 listopada: 

I miejsce zajęła uczennica z klasy VI d - Izabela Cielesz,

II miejsce zajęła uczennica z klasy VI b- Jadwiga Jurek,

III miejsce zajęła uczennica z klasy VI c - Lena Behnke,

IV miejsce zajął uczeń z klasy VI a - Hubert Świercz.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.

Magdalena Korba-Bronicka
 Edyta Leśnikowska
 


SPOTKANIE AUTORSKIE Z PODRÓŻNIKIEM ALEKSANDREM DOBĄ-
w ramach cyklu spotkań podróżniczych
"Moje podróże małe i duże" (w ramach NPRCz - Priorytet 3)

6 listopada 2018 r. odbyły się dwa spotkania z kajakarzem, parolotniarzem, spadochroniarzem - Aleksandrem Dobą, który zaraził swoją energią wszystkich uczestników. 
W spotkaniach wzięli udział uczniowie z klas V, VI, VII, VIII, którzy z ogromnym zaciekawieniem słuchali opowieści o trzech wyprawach transatlantyckich, a potem zadawali pytania. Podróżnik  także zaprezentował książki opisujące jego biografię i przeżycia po dwóch wyprawach oceanicznych. Po prezentacji chętnie składał autografy i pozował do zdjęć z klasami i pojedynczymi uczestnikami spotkań.
Atrakcją pierwszego spotkania było odczytanie wiersza "Dla Gabi" (małżonki Aleksandra Doby) autorstwa Pani Iwony Piątkowskiej. "No bo, bez Pani - cóż to za Doba? Nikomu wtedy się nie spodoba!".
Na drugiej godzinie Olek otrzymał medal za cierpliwość i wytrwałość w przeciwstawianiu się żonie Gabi w połowie trzeciej wyprawy transatlantyckiej. Aleksander Doba ucieszył się z obu niespodzianek, ale najbardziej z medalu.
Dwa plakaty z autografem Olka Doby zostaną wystawione podczas najbliższej aukcji WOŚP w szkole.

Magdalena Korba-Bronicka
Barbara Olszewska
Edyta Leśnikowska

Anna Brejdak

Galeria zdjęć >>>


"Wędruj ojczystymi szlakami" w nawiązaniu do 100-lecia odzyskania niepodległości - w ramach cyklu spotkań podróżniczych
"Moje podróże małe i duże" (w ramach NPRCz - Priorytet 3)

30 października 2018 r. odbyło się spotkanie z Panem Leszkiem Marcinkowskim Prezesem Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego. W spotkaniu uczestniczyły dzieci z klasy V a, V e oraz nauczyciele. Pan Prezes PTTK omówił szlaki turystyczne: piesze i rowerowe na terenie Elbląga, okolic i Polski. Objaśnił w jaki sposób używać aplikacji mobilnej "Ścieżka Piekarczyka" oraz  zapoznał z TRInO, w ramach gry "Poznaj Elbląg". Opowiedział krótką historię Elbląga w nawiązaniu do setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Pan Leszek Marcinkowski zachęcił również do założenia koła turystycznego na terenie szkoły, podlegającego pod PTTK. 

Magdalena Korba-Bronicka


"ZNAJDŹ TYTUŁY KSIĄŻEK"

24-26.10.2018 r. odbyła się gra z okazji setnej rocznicy
odzyskania niepodległości przez Polskę

W grze wzięły udział drużyny dwuosobowe z klas III, IV, V, VI, VII, VIII. Zadaniem uczniów było odszukanie 100 tytułów książek ukrytych w 100 kopertach, które przyklejone zostały do mebli na terenie biblioteki szkolnej. Każda drużyna musiała wyjąć z koperty jedną kartkę z tytułem książki nawiązującej do historii Polski. Wszyscy uczestnicy mieli wyznaczony termin na udział w grze oraz 20 minut na odszukanie jak największej ilości tytułów. O zwycięstwie decydowała ilość kartek z tytułami niepowtarzającymi się.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na uroczystym apelu, który odbędzie się 9 listopada 2018 r. z okazji 11 listopada - NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI.

Magdalena Korba-Bronicka
Edyta Leśnikowska


SPOTKANIE AUTORSKIE Z MAŁGORZATĄ STRĘKOWSKĄ-ZAREMBĄ
z okazji MIĘDZYNARODOWEGO MIESIĄCA BIBLIOTEK SZKOLNYCH

18 października 2018 r. odbyło się spotkanie z pisarką Małgorzatą Strękowską-Zarembą, autorką książek dla dzieci oraz powieści, opowiadań, tekstów edukacyjnych, laureatką wielu nagród i wyróżnień. Autorką między innymi Detektywa Kefirka, Okropnego Maciusia, Filipka oraz najnowszych książek z serii POLSCY SUPERBOHATEROWIE - Marszałek Józef Piłsudski, Rotmistrz Witold Pilecki, Maria Skłodowska-Curie. W spotkaniu uczestniczyły dzieci z klas: Ia, Ic, IIc, IIIb, IVa, IVb, podczas którego Pani Małgorzata Strękowska-Zaremba w nawiązaniu do setnej rocznicy odzykania niepodległości przybliżyła postać najsłynniejszego wąsacza w całej Rzeczypospolitej, którego wąsy kryły pewną tajemnicę. Opowiedziała o spełnionym chłopięcym marzeniu Józefa i o wróżbie Cyganki, za które musiał zapłacić wysoka cenę. Mimo to pozostał skromny i uczciwy, pogodny i pełen humoru.  

Pisarka również zachęciła uczniów do czytania serii o Filipku, której główny bohater jest istnym wulkanem energii, a jego głowa jest prawdziwą skarbnicą niepoprawnych pomysłów. 

Pod koniec spotkania uczniowie zadawali pytania oraz otrzymali autografy.

Magdalena Korba-Bronicka
Edyta Leśnikowska
Barbara Olszewska

Galeria zdjęć >>>


TYDZIEŃ Z LITERATURĄ GRAŻYNY BĄKIEWICZ 03-05.10.2018 r.

Popularyzacja twórczości Grażyny Bąkiewicz na przerwach w bibliotece poprzez:

- głośne czytanie książki pt.: "Mieszko, Ty Wikingu!" z serii "Ale historia ...";

- wystawka serii "Ale historia ..." zakupionej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - Priorytet 3.


TYDZIEŃ Z LITERATURĄ GRZEGORZA KASDEPKE 24-28.09.2018 r.

Popularyzacja twórczości Grzegorza Kasdepke poprzez:

- głośne czytanie wybranych opowiadań z książki pt.: "Przygody Detektywa Pozytywki" na przerwach w bibliotece szkolnej;

- zapoznanie z literaturą Grzegorza Kasdepke uczniów z klasy II c;

- wystawka książek pisarza.


NARODOWE CZYTANIE "PRZEDWIOŚNIA" STEFANA ŻEROMSKIEGO 

8 września 2018 r., o godz. 10.30, w setną rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości  Pan Witold Wróblewski zorganizował Narodowe Czytanie w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu, podczas którego uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni goście czytali fragmenty powieści „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego.

Uroczystość rozpoczęła się pochodem spod Bramy Targowej w stronę Ratusza z transparentami: „Przedwiośnie”, „Stefan Żeromski”, „Narodowe Czytanie”, „Niepodległa”, „100 lat Niepodległości”. Współorganizatorami uroczystości było III LO im. Jana Pawła II w Elblągu.
Naszą szkołę reprezentowało dwóch uczniów: Jakub Król oraz Kinga Makowska, którzy byli stylizowani na czasy z epoki „Przedwiośnia”. Uczniowie czytali fragmenty z rozdziału „W Nawłoci”. 

Opiekunowie: Magdalena Korba-Bronicka, Irena Skibiak, Wojtek Paczkowski, Ilona Król

Galeria zdjęć >>>


KONKURS PLASTYCZNY NA ALBUM O ADAMIE MICKIEWICZU

Z okazji 220 rocznicy urodzin Adama Mickiewicza w styczniu 2018 r.  ogłoszono konkurs plastyczny na album dotyczący życia i twórczości wieszcza. Do konkursu przystąpili uczniowie z klasy VII a, VII c. 

Konkurs rozstrzygnięto w czerwcu 2018 r.

I miejsce : Oliwia Cackowska, Zuzia Stefańska - VII c

II miejsce: Marcin Jonik, Bartosz Szczepański - VII a

III miejsce: Kajetan Zalewski, Piotr Walewski - VII a; Igor Sażalski - VII c

Magdalena Korba-Bronicka

Małgorzata Antoniszyn

Dorota Popowska

Anna Brejdak

 


PODAJ TYTUŁ KSIĄŻKI I ZJEDZ JABŁKO

16 maja 2018 r. na dwóch długich przerwach chętni uczniowie i nauczyciele wzięli udział w konkursie czytelniczym, podczas którego losowali fragmenty książek oraz wybrakowane tytuły. Każdy uczestnik musiał podać prawidłowy tytuł książki, a w nagrodę otrzymywał jabłko.

Magdalena Korba-Bronicka

Małgorzata Antoniszyn

Galeria zdjęć >>>


WYSTAWKA NAJSTARSZYCH ZACHOWANYCH KSIĄŻEK 

Galeria zdjęć >>>


8 MAJA - DZIEŃ BIBLIOTEKARZA I BIBLIOTEK

Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek 9 maja 2018 r. odbył się konkurs recytatorski w oparciu o twórczość Michała Rusinka, Małgorzaty Strzałkowskiej oraz ks. J. Twardowskiego. Do konkursu przystąpili chętni uczniowie z klas: IV c, IV e oraz V a, c, d.
Największą popularnością cieszyły się wiersze Michała Rusinka i Małgorzaty Strzałkowskiej. 


9 maja 2018 r. nagradzano w dwóch kategoriach. 

W klasach IV przyznano:

I MIEJSCE – Kacprowi Jeżewskiemu z kl. IV e za wiersz pt. „Jaskiniowiec” M. Rusinka

II MIEJSCE 

Aleksandrze Szturo z kl. IV c za wiersz pt. „Huśtawka” M. Rusinka

Wiktorii Lach z kl. IV e za wiersz pt. „Lekcje” M. Strzałkowskiej

Mai Zatorskiej z kl. IV c za wiersz pt. „Kret” M. Rusinka

III MIEJSCE

Kindze Wilczyńskiej z kl. IV e za wiersz pt. „Może potem” M. Strzałkowskiej

Marcelowi Wadeckiemu z kl. IV e za wiersz pt. „Drzewo” M. Rusinka

Klaudii Tomasik z kl. IV e za wiersz pt. „Stewardesa” M. Rusinka

Nadziei Przeczewskiej z kl. IV c za wiersz pt. „Plama” M. Rusinka

W klasach V przyznano:

I MIEJSCE – Mai Chudzikowskiej z kl. V a za wiersz pt. „Dekoracja” M. Strzałkowskiej

II MIEJSCE

Nikolinie Sośnie z kl. V c za wiersz pt. „Umywalka” M. Rusinka

Milenie Trochimczuk z kl. V c za wiersz pt. „Czarownica” M. Rusinka

III MIEJSCE – Nikoli Wojtal z kl. V c za wiersz pt. „Klucz” M. Rusinka

16 maja 2018 r. nagrodzono uczestników z klas VI-VII:

I MIEJSCE otrzymał Sebastian Kostek z kl. VI c za wiersz pt. "Chiński czosnek" M. Strzałkowskiej

II MIEJSCE otrzymała:

- Klaudia Gibas z kl. VI c za wiersz pt. "Marynarz" M. Rusinka

- Wiktoria Filipczyk z kl. VII d za wiersz pt. "Wróżka" M. Rusinka

III MIEJSCE otrzymała Patrycja Mańkowska z kl. VI b za wiersz pt. "Chiński czosnek"
M. Strzałkowskiej

Magdalena Korba-Bronicka

Małgorzata Antoniszyn

Galeria zdjęć >>>


     KONKURS CZYTELNICZY ZE ZNAJOMOŚCI LEKTURY
"DZIECI Z BULLERBYN" A. LINDGREN

               27 marca 2018 r. odbył się konkurs czytelniczy ze znajomości lektury "Dzieci z Bullerbyn" A. Lindgren, który został zorganizowany dla uczniów z klas III. Wszyscy uczestnicy wykazali się dobrą znajomością treści książki. 

I MIEJSCE zajęła KLASA III A (WIKTORIA GOLJAT, AMELIA SZAWARA)

II MIEJSCE zajęła KLASA III B (KAJA KOCHANOWSKA, HUBERT KACZKOWSKI)

III MIEJSCE zajęła KLASA III E (NATALIA PIETRUSZYŃSKA, IGOR DZIEWIDOWICZ)

IV MIEJSCE zajęła KLASA III C (BARTEK NATKANIEC)

V MIEJSCE zajęła KLASA III D (ZUZIA CZAJKA, OLIWIER NIECIECKI)

Galeria zdjęć >>>


       "SKRZYNKA ŻYCZEŃ"

       W roku szkolnym 2017/2018 została stworzona „Skrzynka życzeń”, do której uczniowie z całej szkoły  wrzucali karteczki z tytułami książek, jakie chcieliby, aby znalazły się w bibliotece szkolnej. Skrzynka cieszyła się dużą popularnością wśród dzieci z klas I- V. Komisyjne otwarcie skrzynki odbyło się w obecności uczniów z klasy IV e, którzy pomogli spisać życzenia. 
Tytuły książek, które pojawiły się w „Skrzynce życzeń” zostaną uwzględnione przy zakupie książek do biblioteki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3 w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów oraz  wspierania czytelnictwa dzieci i młodzieży.

 

Galeria zdjęć >>>


SPOTKANIE AUTORSKIE Z DR ELŻBIETĄ ZUBRZYCKĄ

     Dnia 23 lutego 2018 roku biblioteka szkolna zorganizowała kolejne spotkanie autorskie poświęcone „Cyberprzemocy w cyberprzestrzeni”. Tym razem w progach szkoły gościliśmy dr Elżbietę Zubrzycką, znaną psycholog, terapeutkę, wykładowcę, założycielkę Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego (GWP) z oddziałem GWP dla dzieci i jednocześnie pisarkę. Jest ona autorką ponad 30 książek dla dzieci, z których 6 zostało lekturami szkolnymi. W czasie spotkania pisarka przybliżyła uczniom takie zagadnienia jak: powierzanie tajemnic, poczucie własnej godności i wartości. Mówiła o tym, jak chronić się przed przemocą, wykorzystywaniem seksualnym oraz konsekwencjach skrywania sekretów. Była też możliwość zakupienia książek autorki. Wizyta pisarki zakończyła się rozdawaniem autografów i sesją zdjęciową.

 
Edyta Leśnikowska

Małgorzata Antoniszyn

Anna Brejdak

Galeria zdjęć ze spotkania >>>


 

SPOTKANIE AUTORSKIE Z JAKUBEM SKWORZ
ORAZ ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO
NA NAJCIEKAWSZĄ ILUSTRACJĘ DO WYBRANEJ BAJKI ADAMA MICKIEWICZA

12 grudnia 2017 r. odbyło się spotkanie autorskie z Jakubem Skworz, podczas którego pisarz czytał fragmenty swojej książki pod tyt. "Adam Mickiewicz. Łobuz i mistrz". Pan Jakub opowiadał potem o dzieciństwie Adama Mickiewicza -o jego pierwszym utworze, który napisał oraz o ciekawoskach z lat młodzieńczych. Uczniowie z klas szóstych oraz klasy VII a i V d uważnie słuchały, a potem odpowiadały na pytania związane z tematem spotkania. Dzieci za prawidłowe odpowiedzi otrzymywały nagrody. Tradycyjnie po spotkaniu można było poprosić autograf i zakupić książkę pisarza.

Podczas spotkania zostały również wyeksponowane nagrodzone prace plastyczne wykonane przez uczniów z klas szóstych i siódmych. Autorzy nagrodzonych prac osobiście odebrali nagrody podczas spotkania autorskiego z Panem Jakubem Skworz.

I miejsce - Szymon Bielaski VII a

II miejsca - Natalia Czernis VII a; Wiktoria Szadach VI a

III miejsca - Antosia Gugnon VI a; Weronika Woźna VI b; Patrycja Mańkowska VI b

 

Magdalena Korba-Bronicka

Małgorzata Antoniszyn

Elżbieta Paczkowska

Katarzyna Janiszewska

Anna Brejdak

Galeria zdjęć ze spotkania >>>


PASOWANIE NA CZYTELNIKÓW UCZNIÓW KLAS I

5 grudnia uczniowie z klas I zostali uroczyście pasowani na czytelników szkolnej biblioteki. Podczas uroczystości klasa IV a, pod nadzorem Pani Beaty Ciołek, zaprezentowała przedstawienie na temat bajek, które warto czytać. Po pasowaniu wszyscy uczniowie zapoznali się z regulaminem biblioteki i wypożyczyli swoją pierwszą książkę.

Magdalena Korba-Bronicka

Małgorzata Antoniszyn

Beata Ciołek

 

Galeria zdjęć >>>


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO
I KONKURSU LITERACKIEGO
ZORGANIZOWANEGO WE WSPÓŁPRACY Z PANIĄ JAGODĄ FALARZ

1 grudnia 2017 r. zostały wręczone nagrody uczniom, którzy zajeli pierwsze trzy miejsca oraz wyróżnienia. Wybór dla Pani Jagody Falarz był niezwykle trudny, ponieważ prace jak i wiersze były ciekawe, zasługujące na  conajmniej pochwałę. Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy oraz nagrody ufundowane przez szkołę i elbląską poetkę.

W konkursie na ilustracje do książki "Wiersze z Ratusza" wyróżnieni zostali:

I miejsce - Klara Żyła

II miejsce Aleksandra Piątkowska

III miejsce - Michalina Trochimczuk

Wyróznienie specjalne dla Aleksandra Szandrochy. Pracę ucznia wróżniła autorka ilustracji książek Jagody Falarz-  Pania Romana Klinkosz.

W kategorii wiersze:

I miejsce -Wiktoria Filipczyk

II miejsce - Katarzyna Szandrocha.

III miejsce - Patrycja Mańkowska

Szczególne słowa uznania zostały skierwane do Pani Iwony Piątkowskiej, nauczycielki języka angielskiego w SP nr 1, która jest poetką w całym tego słowa znaczeniu. W dowód uznania Pani Iwona otrzymała Antologię wierszy elbląskich autorów z Alternatywnego Elbląskiego Klubu Literackiego pod tyt. "Ksiązka pełna słów" (z autografem).

Magdalena Korba-Bronicka

Małgorzata Antoniszyn

Galeria zdjęć >>>


 

DRUGIE SPOTKANIE AUTORSKIE Z JAGODĄ FALARZ

22 listopada 2017 r. odbyło się drugie spotkanie autorskie z lokalną poetką Panią Jagodą Falarz, w którym uczestniczyły dwie klasy – III a, III b. Dzieci słuchały wierszy napisanych przez Panią Jagodę, wypytywały o jej twórczość oraz życie prywatne. Po spotkaniu Pani Jagoda Falarz otrzymała wiersze napisane przez uczniów naszej szkoły, którzy wzięli udział w konkursie literackim. Pani Jagoda obiecała przeczytać i ocenić otrzymane utwory. Dodatkowo uczniowie z klasy II a, którzy wzięli udział w pierwszym spotkaniu autorskim, wykonali rysunki do wierszy poetki.

 

Magdalena Korba-Bronicka

Małgorzata Antoniszyn

Galeria zdjęć ze spotkania >>>


SPOTKANIE AUTORSKIE Z JAGODĄ FALARZ

 

 

 11 października 2017 r. biblioteka szkolna zorganizowała spotkanie autorskie –z elbląską pisarką Jagodą Falarz, podczas którego uczniowie z klasy II a i IV e poznali utwory zamieszczone w jej dwóch książkach: „Czytanki Piekarczyka”, „Wiersze z Ratusza”. Pisarka opowiedziała również o tym jak powstają wiersze, jak długo pisze oraz zachęcała dzieci do czytania książek, ponieważ dzięki temu wzbogacają swoja wyobraźnię. Pani Jagoda podkreśliła, że sama dużo czyta i to ułatwia jej pisanie wierszy. Oprócz tego podczas spotkania dzieci odgadywały różne zagadki, a na koniec mogły poprosić pisarkę o autograf i wspólne zdjęcie. 

 

Magdalena Korba-Bronicka

Edyta Leśnikowska

 

 

Galeria zdjęć ze spotkania >>>

 


SPOTKANIE AUTORSKIE z ZOFIĄ STANECKĄ

 

 

27 września 2017 r. biblioteka szkolna zorganizowała spotkanie autorskie z Zofią Stanecką, w którym uczestniczyli uczniowie z klas młodszych: I b, I c, III a, III d, III e, IV a, którym Pani Zofia przybliżyła pracę pisarza. Opowiedziała, że najlepiej jej się pisze na kanapie z psem, a myśli w wannie, natomiast do tworzenia książki oprócz wiedzy potrzebna jest WYOBRAŹNIA, WRAŻLIWOŚĆ. Pisarka podczas spotkania wspólnie z dziećmi tworzyła rysunki, słowa, opowiadanie oraz przybliżyła program nauki czytania „Czytam sobie” na poziomie 1, 2, 3. Pod koniec nasi milusińscy mieli możliwość zadania osobistych pytań, zakupienia książek autorki, a potem możliwość dostania autografu. 

 

 
 
Małgorzata Antoniszyn
Magdalena Korba-Bronicka
Anna Brejdak
Edyta Leśnikowska

 

SPOTKANIE AUTORSKIE Z GRZEGORZEM KASDEPKE

- Czy lubi pan czytać książki?

- Ile książek napisał pan dla dzieci?

- Jakie książki lubi pan czytać?

- Skąd pan bierze pomysły na książki?

     Na te i jeszcze wiele innych pytań uzyskali odpowiedź nasi uczniowie, którzy 26 maja 2017r. o godz.9.00 spotkali się z pisarzem - panem Grzegorzem Kasdepke, który pisze od 20 lat, a jego książki sprzedały się w nakładzie ponad 2 mln egzemplarzy! Dzieci miały kolejną okazję, by porozmawiać o przeczytanych książkach z ich autorem. W czasie spotkania okazało się, że jednym z ulubionych bohaterów literackich uczniów SP1 jest detektyw Pozytywka, że chętnie sięgają po książki pt. Tylko bez całowania! Czyli jak radzić sobie z niektórymi emocjami, Słodki rok Kuby i Buby, Bon czy ton i Savoir-vivre dla dzieci ( Nagroda Edukacja XXI w 2004r. ) i wiele innych. Pisarz jest jednym z najbardziej cenionych współczesnych autorów książek dla dzieci, w sposób ciekawy i z humorem, opowiedział o swojej pracy, bohaterach, których stworzył i o tym, że inspiracją powstania wielu zabawnych historii był syn pisarza - Kacper. Na koniec autor złożył wiele autografów i obietnicę ponownego odwiedzenia naszej szkoły! Mamy nadzieję, że takie spotkania przyczynią się do tego, że nasi uczniowie jeszcze chętniej będą czytać! 

Małgorzata Antoniszyn
Ania Brejdak
Magdalena Korba-Bronicka

     Zachęcamy wszystkich uczniów kl. I-III naszej szkoły do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Bibliotecznym „Tajemnicze zniknięcie Detektywa Pozytywki”.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie : www.konkursbiblioteczny.nk.com.pl

  Galeria zdjęć ze spotkania>>>


PROJEKT OKŁADKI DO KSIĄŻKI GRZEGORZA KASDEPKE

W marcu i kwietniu 2017 r.  przyjmowane były prace plastyczne na najciekawszą okładkę do wybranej książki  Grzegorza Kasdepke. Oprócz tego zostały przeprowadzone lekcje biblioteczne w klasach III i IV, podczas których uczniowie mogli dowiedziec się jakie pisarz miał dzieciństwo. 

I miejsce:
Jan Romanowski
Patryk Falkiewicz
Mikołaj Michałowski
Szymon Laskowski
 
II miejsce:
Wiktoria Lach
Marcel Wadecki
 
III miejsce:
Julia Aniszewska
Kacper Jeżewski
 
Nagrodzone prace plastyczne zostaną zaprezentowane na spotkaniu autorskim z Grzegorzem Kasdepke, które odbędzie się  26 maja 2017 r.
 
Magdalena Korba-Bronicka
 
 

CIEKAWE SPOTKANIE Z HISTORIĄ I LITERATURĄ

3.04.2017r.  gościł w naszej szkole p. Tomasz Stężała, autor kilku książek o tematyce związanej z wojennymi losami Elbląga oraz osobą p. gen. Bolesława Nieczuja- Ostrowskiego. 29 grudnia 2016 r. Rada Miejska w Elblągu podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2017- Elbląskim Rokiem Bolesława Nieczuja- Ostrowskiego, którego p. Stężała jest wnukiem. W czasie spotkania uczniowie mogli wysłuchać wielu ciekawych historii związanych z panem generałem i zapoznać się z unikatowymi materiałami archiwalnymi. Lekcja była również przyczynkiem do krótkich rozważań nad patriotyzmem naszych czasów. 

Wojciech Paczkowski

  Galeria zdjęć ze spotkania>>>


PASOWANIE NA CZYTELNIKA SZKOLNEJ BIBLIOTEKI

15 marca 2017 r. odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klas I na czytelnika szkolnej biblioteki. Uczniowie z klasy III a przygotowali przedstawienie, które zachęcało do czytania książek. Po pasowaniu odbyły sie lekcje biblioteczne, podczas których omówione zostały zasady wypożyczania książek. 

 Galeria zdjęć ze spotkania>>>


 

I ETAP PROGRAMU  "CZYTANIE.REAKTYWACJA"

 9 grudnia 2016 r. Oliwia Cackowska i Amelia Paluszak, uczennice z klasy VI c, reprezentowały szkołę w "Marszobiegu Moli Książkowych", którego organizatorami byli: Prezydent Elbląga, Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. Mikołaja Kopernika w Elblągu, Zespół Szkół Technicznych oraz Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Elblągu. Marszobieg skierowany był do uczniów szkół podstawowych (wyłącznie do uczniów klas piątych i szóstych), gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Marszobieg odbył się na Starym Mieście w Elblagu. Trasa marszobiegu wynosiła 1857 metrów (rok urodzenia Josepha Conrada-patrona roku 2017). Start drużyn nastąpił w interwale minutowym. Zadaniem drużyny było pokonać w jak najkrótszym czasie trasę wyznaczoną przez umieszczone w terenie punkty kontrolno-zadaniowe. Zawodnicy potwierdzali odnalezione punkty oraz zaliczone zadania z wiedzy o literaturze i języku. Uczennice musiały odnaleźć wszystkie punkty kontrolne, aby bieg został zaliczony.Ostateczne wyniki zostaną ogłoszone dopiero w kwietniu 2017 r. po wszystkich etapach programu "Czytanie. Reaktywacja".

 Magdalena Korba-Bronicka


     2 grudnia 2016 r. odbyło się spotkanie autorskie z pisarką, poetką, fotografikiem, pieśniarką Panią Bożeną Kraczkowską. Zgromadzeni uczniowie mogli posłuchać fragmentów książki pt. „Purpurowe gniazdo” oraz wspólnie z gościem zaśpiewać piosenki przy akompaniamencie gitary. Dodatkową atrakcją były zagadki o zwierzętach. Uczniowie, którzy udzielili prawidłowej odpowiedzi, otrzymali zakładki do książek. Pod koniec spotkania dzieci ustawiły się w kolejce po autograf.

Magdalena Korba-Bronicka

 Galeria zdjęć ze spotkania>>>


SPOTKANIE AUTORSKIE Z MICHAŁEM RUSINKIEM

 

     25 listopada 2016 r. odbyło się spotkanie autorskie z Michałem Rusinkiem, podczas którego wybrani uczniowie pięknie recytowali wiersze pisarza. Szczęśliwych wybrańców wyłoniono podczas przesłuchań, które odbyły się tydzień przed spotkaniem. Byli to uczniowie z klas III:
- Wiktoria Król „Akrobatka”;
- Aleksandra Szczepańska „Marynarz”;
- Patrycja Kołecka „Krawiec”;
- Hania Bielaska „Kot”;
- Marcel Wadecki „Drzewo”;
- Kinga Wilczyńska „Gałązki”;
- Klaudia Tomasik „Dwórka”.
     Dodatkowo chętni uczniowie przygotowali ilustracje oraz mini-książeczki do wybranych wierszy pisarza.
Michał Rusinek zapoznał uczniów z wybranymi utworami. Zaprezentował swoją nową książkę pt.: „Księga potworów”, do której ilustracje zostały wykonane przez Daniela de Latour. Oprócz tego dzieci wspólnie z pisarzem ułożyły opowiadanie. Wymyślały przymiotniki, którymi pisarz uzupełnił luki w tekście. Stworzone opowiadanie przez Michała Rusinka i dzieci można przeczytać w bibliotece. Pod koniec spotkania wszyscy zgromadzeni mogli zadawać pytania, stanąć w kolejce po autograf albo zrobić sobie zdjęcie z pisarzem.
 
Magdalena Korba-Bronicka

 Galeria zdjęć ze spotkania>>>


DYPLOM OD WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY

 

    W czerwcu 2016 roku Szkoła Podstawowa Nr 1 w Elblągu przystąpiła do konkursu „Łączą nas książki, czyli najciekawsze wydarzenie czytelnicze”, który został przeprowadzony przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego i Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.
     Konkurs przeprowadzono m.in. w związku z realizacją Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”.

 

Przedmiotem konkursu było zaprezentowanie przez szkołę wydarzeń czytelniczych mających na celu:

- popularyzację czytelnictwa wśród dzieci;
- współpracę szkoły ze środowiskiem lokalnym;
- włączenie rodziców do aktywności na rzecz szkoły.

Pani Anna Radkiewicz i Magdalena Korba-Bronicka opracowały zestawienie wydarzeń czytelniczych w formie prezentacji w Power  Point na temat „Łączą nas książki, czyli najciekawsze wydarzenie czytelnicze” (na płycie CD do 5 minut).

Przeprowadzone wydarzenia czytelnicze przyczyniły się do:

- wzrostu czytelnictwa i odwiedzin biblioteki;
- podniesienia poziomu umiejętności czytania i kształtowania mowy polskiej;
- rozbudzenia empatii wobec różnych zachowań;
- łatwiejszego  dostępu do atrakcyjnej lektury;
- rozbudzenia zainteresowań czytelniczych poprzez żywy kontakt z zaproszonymi pisarzami i innymi osobami.
- książki zakupione z projektu przyczyniły się do wzrostu czytelnictwa i podniesienia atrakcyjności oferty biblioteki szkolnej oraz lekcji języka polskiego.

     Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty przekazał Szkole Podstawowej Nr 1 w Elblągu dyplom za udział w konkursie „Łączą nas książki, czyli najciekawsze wydarzenie czytelnicze” oraz pogratulował społeczności szkolnej ciekawej inicjatywy w zakresie upowszechniania czytelnictwa oraz rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

Dyplom Kuratora Oświaty>>>

Magdalena Korba-Bronicka


 

 TYDZIEŃ Z LITERATURĄ HENRYKA SIENKIEWICZA

       W dniach od 24 do 28 października 2016 roku uczniowie klas II-VI uczestniczyli w TYGODNIU Z LITERATURĄ HENRYKA SIENKIEWICZA z okazji 170 rocznicy urodzin i 100 rocznicy śmierci pisarza, 111 rocznicy otrzymania Nagrody Nobla, 120 rocznicy wydania "Quo vadis" oraz 130 rocznicy wydania "Potopu".
W każdej klasie przeprowadzone zostały lekcje biblioteczne na temat życia i twórczości polskiego pisarza Henryka Sienkiewicza, pierwszego polskiego noblisty w dziedzinie literatury. Podczas lekcji czytany był również fragment z książki "W pustyni i w puszczy", po którym chetni uczniowie otrzymali kolorowanki tematyczne. Wybrane prace będą tworzyły dekorację biblioteki i kilku gabinetów. 26 października 2016 r. chętni uczniowie z klas IV-VI odwiedzili bibliotekę szkolną o godzinie 17.00 i wzięli udział w przedstawieniu, podczas którego uczniowie z III LO odegrali scenkę wręczenia Nagrody Nobla Henrykowi Sienkiewiczowi. Oprócz tego dla chętnych była krzyżówka i kalambury w oparciu o tekst z książki pt. "W pustyni i w puszczy". Wszyscy, którzy wykazali się wiedzą na jej temat, otrzymali drobne nagrody. W zorganizowaniu wieczoru w bibliotece szkolnej pomogła Pani Majka Babraj, nauczyciel-bibliotekarz z III LO.
W drugiej części wieczoru Pan Wojtek Paczkowski zapoznał dzieci z militarnymi opisami, historią i wojskowością w dziełach pierwszego polskiego noblisty w dziedzinie literatury. Wyświetlił również fragmenty filmów zrealizowane w oparciu o dzieła Henryka Sienkiewicza. Dodatkowo fragmenty zekranizowanych powieści Henryka Sienkiewicza były wyświetlane na przerwach przez cały tydzień.
 
 
Magdalena Korba-Bronicka

 


SPOTKANIE AUTORSKIE Z MARLENĄ POPŁAWSKĄ-MAREK

   25 maja 2016 r. odbyło się spotkanie autorskie z Panią Marleną Popławską-Marek, która wydała swoją pierwszą książkę pt.: "Wyprawa na Maksa". 
   Autorka książki z wykształcenia jest nauczycielką języka polskiego z przygotowaniem do terapii psychologicznej. Kilka lat pracowała w biurze podróży. Na co dzień łączy swoje dwie pasje, jakimi są podróże oraz pisanie wierszy, opowiadań i książek. Podczas spotkania uczniowie z klas I-III słuchali fragmentów jej książki, zaznaczali na mapie fizycznej świata kraje, o których wspominał główny bohater - Maks, oraz poznawali ciekawostki związane z tymi państwami. Pod koniec spotkania Pani Marlena Popławska - Marek sprawdziła ile zapamiętali i nagrodziła swoją książką jednego ucznia, który szybko 
i prawidłowo udzielał odpowiedzi. Pod koniec spotkania chętni uczniowie mogli zakupić jej książkę oraz otrzymać autograf.

Magdalena Korba-Bronicka

Galeria zdjęć ze spotkania >>>


SPOTKANIE PODRÓŻNICZE

   9 maja 2016 r. uczniowie z klasy VI c wzięli udział w spotkaniu podróżniczym na temat Hiszpanii, zorganizowanym przez Szkołę Językową "Akcent" we współpracy CSE "Światowid". Spotkanie poprowadził doświadczony podróznik Marcin Rydygier oraz lektor hiszpańskiego Juan Cortez z Meksyku.
Uczestnicy spotkania słuchali z zainteresowaniem opowieści o Hiszpanii oraz aktywnie uczestniczyli w lekcji hiszpańskiego z rodowitym Meksykańczykiem Juanem Ramos Cortezem, który przyjechał z miasta Queretaro, położonego niedaleko Mexico City.
Marcin Rydygier opowiadał między innymi o Kadyksie, gdzie przebywał podczas wymiany studenckiej - Erasmus, wspomniał również o wyprawach Krzysztofa Kolumba, które wlaśnie tam miały swój początek.

   Po spotkaniu podrózniczym, w nawiązaniu do pierwszej wyprawy transatlantyckiej Krzysztofa Kolumba, uczniom z klasy VI c zostały wyświetlone zdjęcia małej kubańskiej szkoły, położonej między miastem Baracoa a plażą Maguana (gdzie ponoć pierwszy raz wylądował Kolumb).
Chętni uczniowie włączyli się w akcję pomocy wiejskiej szkole kubańskiej, którą wspiera Towarzystwo Przyjaciół Kuby LCC podczas swoich wypraw. Zorganizowali zbiórkę materiałów piśmienniczych, przygotowali krótką prezentację o Polsce, Elblągu i swojej szkole w postaci foto-książki. Podarowane zostaną również pozycje książkowe w języku hiszpańskim - "El Principito" Antoine de Saint-Exupery, "Harry Potter y la piedra filosofal" J. K. Rowling oraz broszury o Elblągu w języku angielskim. Wszystkie prezenty zostaną przekazane podczas lipcowej wyprawy LCC, a relacje będą zdane w roku szkolnym 2016/2017.

autor: Magdalena Korba-Bronicka


SPOTKANIE Z PANIĄ KATARZYNĄ BUDYŚ 

   31 marca 2016 r. odbyło się spotkanie z Panią Katarzyną Budyś,  która w ramach promocji czytelnictwa zaprezentowała książki z literatury dziecięcej wraz z zabawki szydełkowymi, wykonanymi przez nią samą dzięki życzliwości polskich pisarzy i ilustratorów.

Uczestnicy spotkania (klasa II f, III c) mogli dowiedzieć się kiedy Pani Kasia zainteresowała się szydełkowaniem i kto ja tego nauczył.

Uczniowie byli bardzo zafascynowani jej rękodziełem, a przede wszystkim poszerzyli swoją wiedzę na temat książek, które warto przeczytać.

Dzieci mogły zobaczyć takie zabawki jak:

- Krasnoludki – bohaterów książki Melanii Kapelusz, Ewy Poklewskiej-Koziełło;
- Czupieńka Tycipieńka – bohatera książek Gerarda Moncomblle`a, il. Paweł Pawlak;
- Florka – bohatera serii książek autorstwa Roksany Jędrzejewskiej-Wróbel i Jony Jung;
- Pompona – bohatera serii książek autorstwa Joanny Olech;
- Basię – bohaterkę książek Zofii Staneckiej, il. Marianna Oklejak;
- Ryjka – bohatera książki Wojciecha Widłaka, il. Agnieszka Żelewska;
- Anię – bohaterkę serii książek autorstwa L. M. Montgomery;
- Julkę i Julka -  bohaterów książki Annie M. G. Schmidt, il. Fiep Westendorp;
i wiele innych.

 Magdalena Korba-Bronicka

Galeria zdjęć ze spotkania>>>


SPOTKANIE AUTORSKIE Z JOANNA OLECH

     10 marca 2016 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Elblągu odbyło się spotkanie autorskie z ilustratorką i pisarką Panią Joanną Olech, autorką popularnych książek dla dzieci. 

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z klas II, III, IV, V i VI.
Joanna Olech na początku spotkania przybliżyła sylwetki znanych autorów literatury dziecięcej, którzy wykonywali różne zawody, a mimo to stali się również znanymi pisarzami.
Podkreśliła, że nie ważne jest to, jaki wykonuje się zawód lub jakie studia się ukończyło. Każdy może zostać pisarzem, jeżeli tego bardzo chce, ponieważ nie jest do tego potrzebne specjalne wykształcenie. 
Autorka opowiedziała dzieciom, jak została pisarką. Uczestnicy spotkania z wielkim zainteresowaniem słuchali opowieści w oparciu o jej debiutancką książkę „Dynastię Miziołków”.
Joanna Olech zaprezentowała również serię „Przygody Pompona”, której głównym bohaterem jest smok - Pompon.
W związku z tym pokazała również swoją kolekcję smoków, wykonanych szydełkiem przez mieszkankę Elbląga, która niespodziewanie pojawiała się przed spotkaniem, aby podarować pisarce kolejne dwa małe, zielone smoki. Po krótkiej rozmowie okazało się, że jej córka jest uczennicą naszej szkoły. Pani Joanna Olech była mile zaskoczona.
Atrakcją spotkania były zabawy, zagadki i konkursy, oparte przede wszystkim na twórczości Joanny Olech. Wszyscy uczniowie byli bardzo aktywni. Dzieci mogły również wykazać się kreatywnością, wymyślając na poczekaniu  historie o smoku, który miał różne nastroje.
Joanna Olech objaśniła również serię książek objętych programem wspierania nauki czytania dla dzieci w wieku 5-7 lat:  „Czytam sobie” na poziomie 1, 2, 3. Książki te nie mogą zawierać wyrazów z literami z ogonkiem oraz z dwuznakami. Podczas spotkania uczniowie wymyślali zdania dostosowane do nauki czytania w wieku 5-7 lat.
Autorka przybliżyła także treści książek pt.: „Tarantula, Klops i Herkules” i „Kto Ty jesteś?”
Pod koniec spotkania autorskiego można było zakupić książki Joanny Olech oraz uzyskać autograf z „miziołkową” pieczęcią.
Autorka złożyła również autograf na plakacie promującym spotkanie oraz zostawiła szkice, które powstały podczas spotkania. Zostały również zakupione pojedyncze egzemplarze jej książek (z autografem),  które zostaną wystawione na aukcji  w naszej szkole podczas najbliższej WOŚP.

Magdalena Korba-Bronicka
 

 

 

Licznik odwiedzin
2 0 1 0 9 1
KALENDARZ
KONTAKT
Szkoła Podstawowa nr 1
im. Adama Mickiewicza

ul. Daszyńskiego 1
82-300 Elbląg

tel. 55 625 8460
fax. 55 625 8463
e-mail: sp1@info.elblag.pl
e-mail: sp1@elblag.eu

IOD: sp1@iod24.pl


Mam 6 lat

Bip
Erasmus
UE
Strona główna     |     O szkole     |     Galeria zdjęć     |     Kontakt
Copyright © 2013 Agencja Reklamowa GABO
Materiały zawarte na stronie są prawnie strzeżone i bez zgody nie mogą być wykorzystywane.