Wyszukaj na stronie  
Jesteś tutaj już od sekund
Szkoła Podstawowa nr 1

Program Aktywna Tablica


       Program „Aktywna tablica” jest realizowany w latach 2017-2019. Jego zadaniem jest zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie TIK w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych (tablic interaktywnych, projektorów lub projektorów ultra krótkoogniskowych, głośników oraz innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku, a także interaktywnych monitorów dotykowych). Na program przewidziano łączną kwotę 224 mln zł.

     Jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie takich umiejętności wśród dzieci i młodzieży, aby przygotować ich do życia w społeczeństwie informacyjnym.

Wprowadzana obecnie reforma sytemu oświaty ma na celu upowszechnianie innowacji pedagogicznych w szkołach z wykorzystaniem nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, mających na celu poprawę jakości pracy szkoły.


Escape Room z TIK

Do nowej przygody z escape room przystąpili w poniedziałek uczniowie klasy VII c i mimo wczesnej pory mieli mnóstwo energii do pracy. Zadania przygotowane w oparciu o różne aplikacje dały możliwość powtórzenia treści z języka polskiego i sprawdziły stopień zrozumienia "Balladyny" Juliusza Słowackiego. Ustalenie kodu do kłódki było nie lada wyzwaniem.  Laury posypały się na głowy najlepszych!
-To była świetna lekcja! - mówili uczniowie jednym głosem. 

Galeria zdjęć >>>


21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.  Z tej okazji klasy: IV a, V b, VII b i VII c już dziś uczestniczyły w klasowych konkursach POPRAWNA POLSZCZYZNA NA CO DZIEŃ - 1 etap. W ciągu najbliższego miesiąca w akcji i kolejnych etapach wezmą też udział inne klasy. Uczniowie rozwiązują test, używając pilotów do wyboru prawidłowej odpowiedzi. Życzymy wszystkim powodzenia! 

Galeria zdjęć >>>


Podwójne święto 

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego i setnej lekcji języka polskiego klasa V b rywalizowała w grupach w ustaleniu kodu do kłódki. Taki Edu Escape Room z wykorzystaniem narzędzi TIK wywołał duże emocje. Wiedza z przedmiotu była kluczem do poznania tajemniczych cyfr. Zadanie zakończyło się sukcesem!  Kod został rozszyfrowany!

Galeria zdjęć >>>


Dnia 12.09.2018 r. uczniowie klasy VIII c wzięli udział w lekcji „Statystyki ludzkim głosem”, przy realizacji, której wykorzystano sprzęt multimedialny. Uczniowie dowiedzieli się: „Jak oblicza się medianę oraz czym różni się ona od średniej arytmetycznej?”  Szukali również odpowiedzi na pytanie: Czy średnia arytmetyczna i mediana mogą być sobie równe? Wskazywali praktyczne zastosowanie statystyki w swoich osobistych wyborach.

Galeria zdjęć>>>


Dnia 29 maja 2018r. w klasie 1c odbyła się lekcja otwarta we współpracy z trenerem kodowania, z wykorzystaniem robota Dash & Dot. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i dzieci mogli obejrzeć, w jaki sposób wykorzystać robota Dash & Dot w ćwiczeniach w mierzeniu długości różnych przedmiotów. Dodatkową atrakcją dla dzieci było mierzenie samego siebie przy pomocy robota zamiast tradycyjnych przyrządów pomiarowych. 

Galeria zdjęć >>>


Dnia 29 maja 2018r. w klasie IIIa odbyła się edukacja polonistyczna, na której zrealizowano temat: Janusz Korczak – dobry doktor.
Podczas zajęć przybliżono uczniom postać Janusza Korczaka. Dzieci słuchały opowiadania nauczyciela o Januszu Korczaku popartego prezentacją multimedialną oraz innymi materiałami wizualnymi, w tym prezentacją książek Janusza Korczaka pisanych dla dzieci.
W klasie odbyła się rozmowa dotycząca postaw pedagogicznych, opiekuńczych i wychowawczych Janusza Korczaka na podstawie wysłuchanego fragmentu opowiadania Beaty Ostrowickiej ,, Opowieść o Januszu Korczaku”. Dzieci odgrywały w klasie scenki dramowe w 3-osobowych grupach zainspirowane słowami ,,Panadoktora” - ,,Nie ma dzieci, są ludzie”. Część grup przedstawiła sytuacje, w których dziecko niszczy coś niechcący, niszczy coś w zabawie (bez złości), a rodzice karcą je za to. Część grup przedstawiło podobne sytuacje, z tą różnicą, że rodzice pocieszają dziecko, nie dopatrują się w jego działaniu złośliwości, a jest to jedynie przykry incydent. Następnie omówiono przedstawione scenki ze zwróceniem uwagi na naruszenie godności dzieci karconych i poszanowanie godności w sytuacjach przeciwnych.
Podczas zajęć uczniowie nie tylko poznali lekarza, nauczyciela, pisarza i przyjaciela dzieci -Janusza Korczaka, ale także dowiedziały się, jak ważne jest poszanowanie praw dziecka. 
Przy realizacji tematu wykorzystano sprzęt multimedialny (komputer i projektor multimedialny). 

Galeria zdjęć >>>


Dash i Dot zwiedzają elbląską starówkę

- Już koniec? Było świetnie! Możemy przyjść jeszcze raz?! - to słowa uczniów klasy IV b tuż po zajęciach, które odbyły się w Bibliotece Pedagogicznej.

Lekcja polskiego i informatyki w jednym miała miejsce podczas czwartkowego poranka (24 maja) w murach Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu. Podczas zajęć warsztatowych uczniowie klasy IV b mieli okazję utrwalić wiedzę na temat zabytków elbląskiej starówki, a jednocześnie zaprogramować pracę robotów, które zostały wysłane na spacer uliczkami Starego Miasta. 
Roboty Dash i Dot szybko zyskały sympatię dzieci, a lekcja programowania okazała się prosta i przyjemna. Umiejętności związane z planowaniem i logicznym myśleniem bardzo się tu przydały, a śledzenie trasy wycieczki małego robota przyniosło wiele satysfakcji.

Galeria zdjęć >>>


Dnia 14 i 23 maja uczniowie klas VII c i VII d podczas zajęć z doradztwa zawodowego rozmawiali na temat umiejętności potrzebnych w poszczególnych zawodach, rozwijali umiejętność samoobserwacji i nazywania swoich mocnych i słabych stron, a także uświadomili sobie jak istotne są zainteresowania i cechy charakteru w wyborze kierunku kształcenia lub przyszłego zawodu. Jednocześnie doskonalili umiejętność zgodnej współpracy i współdziałania w grupie, która jest niezwykle istotna w wielu zawodach. Wspaniale zilustrował im to film p.t „Czy współpraca się opłaca”. Pochodzi z zasobów KOWEZiU – seria „Rozwijam skrzydła” . 
(Przy realizacji tematu wykorzystano sprzęt multimedialny)

Galeria zdjęć >>>


Propozycja zajęć z przyrody dla uczniów klasy 3

Zajęcia zrealizowano 21.05.2018 roku w klasie 3f

Temat: Woda – bezcenny dar

Podczas zajęć rozwijano u uczniów zainteresowanie przyrodą. Uświadomiono znaczenie wody w przyrodzie. Wyrabiano nawyk oszczędzania wody. W trakcie zajęć uczniowie wykonywali prosty filtr do wody. Dowiedzieli się na czym polega filtrowanie wody, skąd się bierze woda w kranie, a także poznali istotę krążenia wody w przyrodzie.     

Przy realizacji tego tematu wykorzystano sprzęt multimedialny ( komputer, ekran, projektor i materiały ze strony www.scholaris.pl).

Galeria zdjęć >>>


Dnia 14 maja podczas zajęć edukacji przyrodniczej uczniowie klasy III e zastanawiali się "Dlaczego na Ziemi jest coraz cieplej?". W tym celu przeprowadzono szereg zabaw i doświadczeń z zastosowaniem termometrów, piłek, a w rolę Ziemi, Słońca i atmosfery wcielili się sami uczniowie. W przybliżeniu trudnych zagadnień wykorzystano film edukacyjny pt.:" Czym rózni się pogoda od klimatu?" oraz prezentację multimedialną na temat źródeł gazów cieplarnianych, które zaczerpnięto ze strony www.scenariuszelekcji.edu.pl Po filmie i prezentacji odbyła się dyskusja na temat alternatywnych źródeł energii. Dzieci wspólnie zastanawiały się co mogą same zrobić by chronić naszą planetę? Wnioski z zajęć umieszczono w zeszytach do przyrody, a niektóre pomysły zastosowano w życiu domowym.

Galeria zdjęć >>>


Dnia 14.05.18 w klasie 2b odbyła się edukacja przyrodnicza, plastyczna na której zrealizowano temat:
Segreguję śmieci. Umiem segregować odpady, wiem co to jest recykling. 

Uczniowie segregowali odpady do różnych pojemników, następnie zapoznali się ze znakiem recyklingu i jego zastosowaniem. Na prezentacji multimedialnej poznały różne pojemniki i sposoby segregowania odpadów. Następnie pomalowali i oznaczyli pojemniki zgodnie z ich przeznaczeniem. Oznaczyli je także znakiem recyklingu. Zużyte śmieci wrzuciły do odpowiednich pojemników. Kolejnym punktem było wykorzystanie słoików do zajęć plastycznych (magiczny słoiczek).
Na koniec uczniowie odbyli wycieczkę po szkole i wokół niej w celu sprawdzenia jakie pojemniki się tam znajdują i opróżnienia kartonów zapełnionych na zajęciach, z uwzględnieniem segregacji. Pojemniki przygotowane na zajęciach pozostały w klasie do dalszego wykorzystania.
Zajęcia w sposób praktyczny dały dzieciom możliwość poznawania otaczającego świata i kształtowały postawy ekologiczne.
Przy realizacji tematu wykorzystano sprzęt multimedialny (komputer, tablica interaktywna, projektor multimedialny)


Czy lekcje powtórzeniowe  muszą być nudne ? Oczywiście, że nie! 
10 maja uczniowie klasy IV c w ramach powtórki materiału z języka angielskiego i przygotowania do pracy klasowej wykorzystywali gry i zabawy językowe specjalnie dostosowane do treści zawartych w ich podręczniku. Są one dostępne dla wszystkich uczniów na stronie wydawnictwa Oxford University Press. Wystarczy wpisać w wyszukiwarce:  Oxford – materiały dla uczniów. Korzystaliśmy z zakładki – Steps Plus Fun Zone – interaktywnej strony dla ucznia.
Zachęcamy wszystkich uczniów do pracy z tą stroną i doskonalenia swoich umiejętności językowych przy wykorzystaniu najnowszych technologii.
Miłej zabawy z językiem angielskim!

Galeria zdjęć >>>


W  klasie 1a dnia 23 kwietnia odbyła się edukacja przyrodnicza, na której zrealizowano temat: Chronię przyrodę.

Podczas zajęć uczniowie  dowiedzieli się, że człowiek swoim zachowaniem może zagrażać środowisku naturalnemu. Poznali kolory pojemników przeznaczonych do segregacji śmieci. Zaprojektowali i wykonali na zajęciach pojemniki na odpady.
Przy realizacji tematu wykorzystano sprzęt multimedialny (komputer i projektor multimedialny).

Galeria zdjęć >>>


Dnia 19.04.2018 w klasie 1B odbyła się edukacja przyrodnicza, na której zrealizowano temat: Jestem ogrodnikiem. Założenie klasowej uprawy owsa. Budowa rośliny. Warunki niezbędne  roślinie do życia.
Uczniowie posiali ziarna owsa i  przez kolejne dni obserwowali zmiany zachodzące w założonych prawach: kiełkowanie nasion, pojawienie się korzeni, łodyżki i dalszy wzrost owsa. Także  dbali o swoje roślinki: podlewali je, odwracali doniczki do światła. Gdy uprawy wyrosły, dodatkowo zostały upiększone motylkami z papieru  i zabrane do domu. Okazało się, że sianie nasion i bezpośredni kontakt dzieci z ziemią jest ciekawą zabawą. 
Przy realizacji tematu wykorzystano sprzęt multimedialny (komputer, tablica interaktywna, projektor multimedialny) 

Galeria zdjęć >>>


Propozycja zajęć z przyrody dla uczniów klasy 2
Zajęcia zrealizowano 13.04.18r. w klasie 2a.
Temat: Wiosna na polu i w ogrodzie.

Uczniowie podsumowali swoją wiedzę na temat prac wykonywanych na polu i w ogrodzie. 
Po obserwacji wzrostu wysianych wcześniej roślin, ciekawym doświadczeniem będzie obserwacja jaką siłę mają kiełkujące nasiona.
Uczniowie na pewno nie spodziewają się, że może dojść do rozerwania pojemnika, w którym umieszczą nasiona.

Przy realizacji tego tematu wykorzystano sprzęt multimedialny (komputer, ekran, projektor) i materiały ze strony www.scholaris.pl


 „Czy brak wody na świecie jest problemem, który nas dotyczy?”
Założone cele zostały zrealizowane. Uczniowie posiadają dużą wiedzę na temat wody, o czym świadczą prawidłowe odpowiedzi dzieci w teście (89%). Dostrzegają znaczenie wody dla człowieka, wiedzą, że człowiek jest odpowiedzialny za stan czystości wód i rozumieją potrzebę jej oszczędzania. Uczniowie chętnie wypowiadali się w czasie debaty, podając rzeczowe argumenty. Są również świadomi, że problem braku wody na świecie jest problemem wszystkich ludzi i rozumieją, że rozwiązanie tego problemu zależy od każdego z nas. 
Uczniowie klasy VI samodzielnie przygotowali prezentacje. Był to swojego rodzaju projekt edukacyjny, gdyż uczniowie musieli wcześniej zgromadzić informacje na temat wody, każdy w innym ujęciu, przygotować prezentacje i zaprezentować się publicznie.

Galeria zdjęć>>>

Licznik odwiedzin
2 2 5 3 2 9
KALENDARZ
KONTAKT
Szkoła Podstawowa nr 1
im. Adama Mickiewicza

ul. Daszyńskiego 1
82-300 Elbląg

tel. 55 625 8460
fax. 55 625 8463
e-mail: sp1@info.elblag.pl
e-mail: sp1@elblag.eu

IOD: iod@ecuw.elblag.pl


Mam 6 lat

Bip
Erasmus
UE
Strona główna     |     O szkole     |     Galeria zdjęć     |     Kontakt
Copyright © 2013 Agencja Reklamowa GABO
Materiały zawarte na stronie są prawnie strzeżone i bez zgody nie mogą być wykorzystywane.